08 feb 2024 - 14:00

Wallenstam – Bokslutskommuniké 2023

Ställ din fråga

Presentation

Önskar ni att ringa in och ställa frågor under Q&A: +46 8 5052 0017. Tryck sedan in Meeting ID: 821 8520 1392. För att räcka upp handen tryck på *9

Hans Wallenstam / VD

Susanne Linde / CFO och IR-ansvarig