08 jul 2024 - 16:00

Wallenstam – Q2 Presentation 2024

Ställ din fråga

Presentation

Önskar ni att ringa in och ställa frågor under Q&A: • +46 8 5052 0017. Tryck sedan in Meeting ID: 880 4362 2494. För att räcka upp handen tryck på *9 och för att aktivera ditt ljud *6.

Hans Wallenstam / VD

Susanne Linde / CFO och IR-ansvarig