Våra produktioner

Hemma hos - Brain+

HemmaHos är ett intervju koncept där vi besöker bolaget och träffar ledande personer inom företaget. Vi besökte det danska Med tech bolaget Brain+ på deras huvudkontor i Köpenhamn, där vi spelade in en intervju med VD Kim Baden-Kristensen. Syftet med besöket var att hjälpa bolaget att få exponering men även ge investerare en bättre inblick i företaget.

Sit down - Pharmacolog

Sitdown är ett intervjukoncept där vi intervjuar ledande personer på vårt kontot. I caset här intervjuade vi Pharmacologs VD Mats Högberg. Pharmacolog skulle genomföra en företrädemission och således kom Mats till oss för att presentera bolaget men även ge investerare en bättre inblick i varför bolaget genomför en emission. Sitdown är ett väldigt bra verktyg för bolag när det kommer till att presentera diverse företagshändelser.

Finwire har hjälpt över 350 bolag med investerarkommunikation.