24 apr 2024 - 09:00

Wallenstam – Q1 Presentation 2024

Ställ din fråga

Presentation

Önskar ni att ringa in och ställa frågor under Q&A: • +46 8 4468 2488. Tryck sedan in Meeting ID: 865 9953 4314. För att räcka upp handen tryck på *9 och för att aktivera ditt ljud *6.

Hans Wallenstam / VD

Susanne Linde / CFO och IR-ansvarig