02 dec 2020 - 09:00

Västra Hamnen Investerardag 2 december 2020

Presentation

Den 2 december 2020 är det dags för Västra Hamnen Corporate Finance Investerardag.

Västra Hamnen Corporate Finance är en oberoende rådgivare som bistår företag och ägare hjälp med exempelvis kapitalanskaffningar samt rådgivning i samband med företagsaffärer. Bolaget sysselsätter idag 8 personer och är verksamt från Malmö.

Schema för dagen:

09:00

Promore Pharma – Jonas Ekblom, VD

09:25

ViroGates – Jakob Knudsen, VD

09:50

Chordate Medical – Anders Weilandt, VD

10:15

ProstaLund – Hans Östlund, VD och Johan Wennerholm , CFO

10:40

Klaria Pharma – Jesper Wiklund, VD

11:05

Hansa Biopharma – Klaus Sindahl, Head of Investor Relations

11:30

Hövding – Fredrik Carling, VD

11:55

Brinova Fastigheter – Malin Rosén, Vice VD/CFO

12:20

Trianon – Olof Andersson, VD

12.45

Lunchpaus

13:15

Lammhults Design Group – Sofia Svensson, VD

13:40

Clemondo – Jesper Svensson, VD och Jesper Friis-Jespersen, CFO

14:05

Minesto – Martin Edlund, VD

14:30

Lime Technologies – Erik Syrén, VD

14:55

Acconeer – Lars Lindell, VD

15:20

Crunchfish – Joachim Samuelsson, VD

15:45

Heliospectra – Ali Ahmadian, VD

16:10

LED iBond International – Rolf H. Sprunk-Jansen, VD

16:35

Shape Robotics – David Christensen, VD