Sdiptech

Sdiptech tror på en framtid som bygger på mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. För att uppnå detta, är det avgörande att utöka och förbättra infrastrukturen kring oss. Sdiptech har för avsikt att ta en aktiv roll i denna utveckling genom att förvärva och utveckla ledande nischföretag som erbjuder lösningar för infrastrukturens mest kritiska behov.