Västra Hamnen Corporate Finance är ett oberoende värdepappersbolag som bistår företag och ägare hjälp med rådgivning i samband med företagsaffärer.

Bolaget grundades 2005 som Västra Hamnen Fonder AB. Som mest förvaltades drygt en miljard kronor genom tre egna värdepappersfonder. 2008 breddades verksamheten till att även inkludera investeringsrådgivning, värdepappersmäkleri och företagsrådgivning och bolaget namnändrades till Västra Hamnen Fondkommission AB. Företagsrådgivningen blev med tiden ett allt större och viktigare affärsområde. Under 2013 valde man därför att fokusera samtliga resurser på detta affärsområde och under ordnade former avveckla övriga verksamheter. Under våren 2014 var denna transformering helt genomförd och bolaget namnändrades till Västra Hamnen Corporate Finance AB.