MoveByBike

MoveByBike grundades 2012 och är ett transport- och logistikföretag med säte i Malmö. Med dess egenutvecklade transportcykel Starke fokuserar Bolaget på att möjliggöra en effektiv, hållbar och miljövänlig transport- och logistikverksamhet. MoveByBike har utvecklat en komplett infrastruktur för cykellogistik med flexibla, snabba, kostnadseffektiva och miljövänliga transporter med leveranser på tider och platser som mottagaren väljer.

Leveranser utförs med hjälp av MoveByBikes egenproducerade eldrivna transportcykelfordon vars lastkapacitet i kombination med motorstyrka lägger dem steget före övriga marknaden när det gäller produktivitet

CEO - Lisette Hallström