Nordic Tech Fund

Målet med Nordic Tech Fund är att skapa en publik fondstruktur som ska bidra till att odla fram en mängd nya svenska och nordiska teknikbolag samtidigt som vi genererar en hög avkastning till investerarna. Grunden för Nordic Tech Fund bygger på två lika viktiga ben: 1) att fonden ska vara tillgänglig för alla – såväl privatpersoner som professionella investerare, och 2) att fonden investerar i onoterade svenska teknikbolag i tidiga skeden.

Nordic Tech Fund utmanar även begreppet aktiv förvaltning. Teamet bakom Nordic Tech Fund har stor erfarenhet av den omfattande process som det innebär att hitta rätt bolag, genomföra investeringar och bygga värde i onoterade techbolag. Sammantaget har ledning, styrelse och rådgivare tidigare genomfört ett stort antal investeringar och ett flertal exits. 

Christian Björkman

christian@nordictechfund.se