First Venture

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. 

First Venture investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag med ett market cap lägre än 500 Mkr. 

Investerarteamet som leds av Rune Nordlander och Peter Werme har tillsammans en lång, relevant och unik erfarenhet av investeringar i både noterade och onoterade bolag inom teknik, hälsa och hållbarhet.

First Venture är en långsiktig, aktiv ägare och har ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. 

Rune Nordlander