CAG Group

14 aug 2024 - 13:00

CAG Group – Q2 Presentation 2024

Ställ din fråga

Presentation

VD, Åsa Landén Ericsson, presenterar bolagets rapport för det andra kvartalet 2024 och svarar på frågor från tittarna.

Åsa Landén Ericsson / VD