CAG Group

27 okt 2023 - 13:00

CAG Group – Q3 presentation 2023

Ställ din fråga

Presentation

VD Åsa Landén Ericsson presenterar bolagets rapport för det tredje kvartalet 2023 och svarar på frågor från tittarna.

Åsa Landén Ericsson / VD