CAG Group

20 feb 2024 - 13:00

CAG Group – Bokslutskommuniké 2023

Ställ din fråga

Presentation

VD Åsa Landén Ericsson presenterar bolagets rapport för det fjärde kvartalet 2023 och svarar på frågor från tittarna.

Åsa Landén Ericsson / VD