17 aug 2023 - 11:00

Starbreeze – Q2 presentation 2023

Ställ en fråga

Presentation

Bolagets VD Tobias Sjögren och CFO Mats Juhl presenterar det senaste kvartalet och svarar på frågor från tittarna.

Tobias Sjögren / VD

Mats Juhl / CFO