16 feb 2023 - 10:00

Starbreeze – Q4 presentation 2022

Ställ en fråga

Presentation

Bolagets VD Tobias Sjögren och CFO Mats Juhl presenterar det senaste kvartalet och svarar på frågor från tittarna.

Tobias Sjögren / VD

Mats Juhl / CFO