Medclair Invest

Medclair grundades 2013 och ville lösa miljöutmaningar inom hälsovårdsbranschen med innovation. Bolaget är ett svenskt forsknings- och utvecklingsföretag med spetskompetens inom mätning, insamling och destruktion av lustgas (N2O).