Biofrigas Sweden

Lantbruk med gödsel och andra restprodukter. Avfall från livsmedelsindustrier. Mindre reningsverk. Allt producerar metangas som skulle kunna bli bränsle. Att inte ta vara på gasen är inte bara en missad kommersiell möjlighet utan också ett miljöproblem då metan är en mycket starkare växthusgas än koldioxid. Biofrigas har en lösning som stavas CryoSep. Biofrigas erbjuder småskaliga anläggningar som gör det intressant för mindre verksamheter att komma igång med egen produktion av flytande biogas.

VD Jonas Stålhandske

+46 70 38 00 838