ABGSC

09 mar 2022 - 08:30

ABGSC – Investor Days 9 mars 2022

Presentation

Schema för dagen

08:30-09:00 Penneo
09:00-09:30 Formpipe
09:30-10:00 MT Højgaard Holding
10:00-10:30 Projektengagemang
10:30-11:00 Stendörren Fastigheter
11:00-11:30 Trianon
11:30-12:00 Intervacc
12:00-12:30
12:30-13:00 GomSpace
13:00-13:30 Adtraction
13:30-14:00 VEF
14:00-14:30 Axactor
14:30-15:00 Össur
15:00-15:30 Hexicon
15:30-16:00 Piezo Motor