Spago Nanomedical

Spago Nanomedical AB är ett svenskt bolag som är inriktat på nanomedicin. Fokus ligger på utveckling av nanomaterial för tumördiagnostik och behandling av cancer. De huvudsakliga utvecklingsprojekten SpagoPix och Tumorad bygger på unika egenutvecklade nanomaterial.