Signatur Fastigheter

Signatur fastigheter är ett växande bostadsbolag i södra Sverige med huvudkontor i Malmö.  Deras fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionen och utgörs i huvudsak av bostäder och samhällsfastigheter. Signatur Fastigheter växer genom förvärv av kassaflödande fastigheter med utvecklingspotential. Kassaflödet ger en stabil grund för verksamheten och förutsättningar för deras fokus på fastighetsutveckling och värdetillväxt. Bolaget grundades 2014 och är idag noterat på Nasdaq First North Growth market