04 feb 2021 - 13:00

Rottneros Q4 presentation 2020

Ställ en fråga

Presentation

Rottneros VD Lennart Eberleh och CFO Monica Pasanen presenterar Q4-rapporten den 4 februari 2021 kl.13.00.

Ställ din frågor i frågeformuläret till höger.

Läs mer om Rottneros på https://www.rottneros.com/.

Q4-rapport

VD - Lennart Eberleh

CFO - Monica Pasanen