Offentliga Hus

05 nov 2020 - 09:00

Offentliga Hus Q3-presentation

Ställ en fråga

Presentation

Offentliga Hus presenterar Q3-rapporten den 5 november 2020 kl.09.00. Ställ dina frågor i formuläret.

Om bolaget

Offentliga Hus är ett tillväxtorienterat fastighetsbolag som på ett långsiktigt och hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kvalitativa samhällsfastigheter. Genom smarta och hållbara fastighetslösningar bidrar bolaget till en samhällsservice i världsklass. Idag äger Offentliga Hus samhällsfastigheter över hela Sverige, med ett särskilt fokus på tillväxtorter, regionstäder och större tätorter. Beståndet är inriktat mot lokaler för utbildning, vård och omsorg samt kontor för offentlig förvaltning.

Stat, regioner och kommuner står inför ett växande behov av välfärdstjänster och lokaler för samhällsservice. Tillsammans med dessa aktörer ska Offentliga Hus bygga välfärden. Genom att ägande och drift sköts av en kunnig fastighetspartner kan det offentliga växa i sin kärnverksamhet – till exempel vård, omsorg och utbildning.

Länk till Q3 rapporten

Fredrik Brodin, VD

Magnus Sundell, CFO