NP3 är ett börsnoterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning främst i norra Sverige. Per den 31 mars 2024 uppgick fastighetsbeståndet till 1 999 000 kvadratmeter uthyrbar yta fördelat på 506 fastigheter inom fastighetskategorierna industri, logistik, handel, kontor och övrigt där industri står för den största delen av hyresvärdet. Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick per den 31 mars 2024 till drygt 20 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.