Navigo Invest

15 maj 2024 - 10:00

Navigo Invest – Q1 Presentation 2024

Ställ en fråga

Presentation

Navigo Invest med VD Victor Örn och CFO Oscar Rolfsson presenterar bolagets bokslutskommuniké för 2023.

Victor Örn / VD

Oscar Rolfsson / CFO