FlexQube

FlexQube Group är ett teknikföretag med huvudkontor i Göteborg, Sverige med dotterbolag i USA, Tyskland och England. FlexQube erbjuder lösningar för vagnbaserad materialhantering med hjälp av ett patenterat modulkoncept. FlexQube utvecklar och designar skräddarsydda lösningar för både robot- och mekanisk vagnlogistik.