Flexion Mobile

23 nov 2021 - 10:00

Flexion Mobile – Q3 presentation 2021

Ställ en fråga

Presentation

CFO Niklas Koresaar presenterar bolagets tredje kvartal 2021 och svarar på frågor från tittarna.

Niklas Koresaar / CFO