Coeli Global Select

27 apr 2022 - 19:00

Coeli Global Select – Världens finaste bolag

Ställ en fråga

Presentation

Fondens förvaltare Henrik Milton och Andreas Brock går igenom året som varit och ger sin syn på framtiden. Presentationen avslutas med en frågestund där du som tittar kan ställa dina frågor direkt till Henrik och Andreas.

Agenda för kvällen:

  • Hur fonden har utvecklats under året.
  • Hur vi ser på kommande år.
  • Reflektioner från de senaste resorna och bolagsbesök.
  • Presentation av den nya fonden – Coeli Global Small Cap Select
  • Q&A

Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på:
https://coeli.se/legal-information-coeli-asset-management-ab/

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.


www.coeli.se/global

Andreas Brock / Förvaltare

Henrik Milton / Förvaltare