08 feb 2024 - 10:00

Briox – Bokslutskommuniké 2023

Ställ en fråga

Presentation

Bolagets vd Johan Nordqvist och COO John Hero presenterar bokslutskommunikén 2023 och svarar på frågor från tittarna.

Johan Nordqvist / VD

John Hero / COO