Arctic Paper

På Arctic Paper levererar vi varje år över 600 000 ton grafiskt papper och förpackningsprodukter av premiumkvalitet. Papper som är avsett för förstklassiga tryck-, läs- och varumärkesändamål och som används i böcker, tidskrifter, samt i marknadsförings- och förpackningsmaterial. I vårt sortiment ingår de internationellt kända designvarumärkena Munken och Arctic Volume, samt de grafiska finpapprena; G, Amber och Arctic. Dessa välkända varumärken är alla, trots sina olikheter, synonyma med hög kvalitet och hållbar tillverkning.