AlzeCure Pharma

05 sep 2023 - 13:00

AlzeCure Pharma – Market Update med fokus på ACD440

Ställ en fråga

Presentation

Agenda:
13:00 – 13:10: Introduktion till AlzeCure Pharma och projektstatus – Martin Jönsson, VD
13:10 – 13:25: Bakgrund och möjligheter för Painless ACD440 inom neuropatisk smärta –
Johan Sandin, Chief Scientific Officer
13:25 – 13:40: Uppdatering om de kliniska framstegen med Painless ACD440 – Märta
Segerdahl, Chief Medical Officer
13:40 – 13:55: Q&A
13:55 – 14:00: Sammanfattning

Martin Jönsson / VD

Johan Sandin / Chief Scientific Officer

Märta Segerdahl / Chief Medical Officer